Kategorier
hjemmespejd

Opgave 15: Morse

Løs denne morse kode og send svar tilbage på sms i morsekode. Brug gerne internettet til at finde en morsenøgle. Man kan også bruge morsenøglen.

((· · · · | · · · – | – – – | · – · | | – – | · – | – · | – – · | · | | – – | · – · · | | · · · – | · – | – · | – · · | | – · – | · – | – · | | – · · | · | · – · | | · · · – | · – · – | · – · | · | | · · | | · | – · | | · · · | – | · – | – · | – · · | · – | · – · | – · · | | · · · | · – – · | · | · – – – | – · · | · | · – · | | – – | · · – | – – · | | · · – · | · – · | · – | | · · · | · – – · | · | · – – – | – · · | · | · – · | | · · · | · – – · | – – – | · – · | – | |))